Ürünler

Ortam Sıcaklığı:

Hot-Melt tutkallarla ilgili sorunlar genelde soğuk havalarda yaşanmaktadır. Ortam sıcaklığı azaldıkça tutkalın performansı da aynı oranda azalır. Ortam sıcaklığının sıfır derece ve altına düştüğü durumlardaysa uygulama çok daha olumsuz şekilde etkilenmektedir. Bu olumsuz durumu kısmen düzeltebilmek için aşağıdaki önlemler tavsiye edilir:

  • Kenar bantlama makinesinin girişine sıcak hava üfleyen fan ilave etmek
  • Kenarbandı ve plakaları daha sıcak bir ortamda depolamak
  • Kenar bantlama makinesinin kazan-merdane sıcaklıklarını 15-20 °C kadar artırmak


Yukarıdaki çözümlerin %100 netice vermesi hiçbir zaman garanti değildir. Aranan ana koşul, uygulama alanında ideal ortam sıcaklığı olan 20 °C’yi sağlayabilmektir. Ortam sıcaklığının 30 °C ve üstüne çıktığı durumlardaysa tutkalın viskozitesi artan ortam sıcaklığıyla ters orantılı olarak düşmeye başlar. Bu soruna pratik bir çözüm olarak, kazan-merdane sıcaklıklarının 10-15 °C kadar düşürülmesi önerilir. Bu sayede, uygulama sırasında tutkalın ideal viskozitesi korunmaya devam edilmiş olur.

Tutkal Kazanının Sıcaklığı:

Tutkal, kazanda yeteri kadar erimezse istenen yapışma sağlanamamaktadır. Bu sorun genelde tutkal kazanında bulunan rezistansların arızalanması sonucunda görülmektedir. Böyle bir durumda gerçek kazan sıcaklığı, kenar bantlama makinesinin ekranında görünen kazan sıcaklığından çok daha düşük olabilir. Sorunun tespiti amacıyla kazandaki tutkal sıcaklığının işi ölçerle ölçülmesi ve sonrasında problemi çözmek için kazandaki rezistansların yenilenmesi tavsiye edilir.

Raf ömrü:

Hot-Melt tutkalların raf ömrü 12 aydır. Uygun depolama şartlarında bu süre 3-4 seneye kadar uzayabilir.

Düz Kenar Bantlama Tutkalları

makterm 07

makterm 07

makterm 26

makterm 5093

makterm 85

makterm 5724

romabond 1001

romabond 1002

romabond 1003

romabond 1034

romabond 1051

romabond 1052

Eğri Kenar Bantlama Tutkalları

makterm 5707

makterm 5724

romabond 1004

romabond 1052

Folyo Sarma ve Pervaz Tutkalları

makterm 62

romabond 1051

makterm 26